Aanmelden

Privacy

Privacyverklaring

De persoonlijke gegevens die je op de site van Mindway en het bijbehorende behandelplatform Minddistrict invult, worden uitsluitend gebruikt om je bericht af te handelen of in het kader van je behandeling bij GGZ inGeest en haar onderdelen Mindway en Prezens.

Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit zonder je toestemming of wettelijke verplichting aan personen buiten GGZ inGeest ter beschikking gesteld.

De gegevens die je via het behandelplatform met ons deelt worden bewaard volgens ISO 27000 en NEN 7510 veiligheidsrichtlijnen. Daarbij gebruiken wij verschillende methodes, zoals encryptie, losstaande productie- en ontwikkelomgevingen, autorisatie, gebruikersnaam en wachtwoord, verschillende databases voor klanten, firewalls en elektronische logboeken. Daarbij gebruiken wij de dataservers van Intermax die zich in Nederland bevinden. De gegevens worden 15 jaar opgeslagen.

Ga voor meer informatie naar het privacybeleid van Minddistrict.